2024. június 24., hétfő

Gyakori kérdések

 • Önöknél tudok illetékbélyeget venni?
  Nem, illetékbélyeget kizárólag a postahivatalokban tud vásárolni.
 • Magánszemélynek kell "nullás" igazolást benyújtania a nyilvántartásba vételre irányuló kérelemhez?
  Igen.
  A 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) c) pontja írja elő.
 • Mit jelent az, hogy a köztartozásmentességet KÖZOKIRATTAL kell igazolni?
  A közokiratot a NAV állítja ki és látja el aláírással, pecséttel. A közokirat fogalma: az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít (forrás: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 195. § (1) bekezdés).
 • A könyvelőm azt mondta, csak elektronikusan lehet megkérni a köztartozásmentességről szóló igazolást. Mit tegyek?
  Léteznek gazdálkodó szervezetek, amelyek valóban csak elektronikus úton igényelhetik az adóigazolást. De az előírás csak az igénylés módját korlátozza, amelytől függetlenül a NAV papír alapon is kiállítja az igazolást, ha az ügyfél így kéri. Az erről szóló tájékoztatása a NAV-nak itt érhető el: http://nav.gov.hu/data/cms277138/22._IF_Tajekoztato_a_jovedel___es_illetosegigazolasok_kiadasarol_2013.01.10.pdf
 • Mit jelent a TEÁOR nómenklatúrának történő megfelelés?
  Gazdálkodó szervezetnél azt, hogy a cégkivonatban szerepel a következő TEÁOR szám és elnevezés: 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység.

  Magánszemély esetén ugyanennek a TEÁOR számnak és elnevezésnek a munkáltató cégkivonatában kell szerepelnie.
 • Csak cégkivonattal lehet igazolni, hogy az ingatlanügynöki tevékenység szerepel a gazdálkodó szervezet tevékenységi körei között?
  Igen. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő.
 • Egyéni vállalkozó tevékenységi körei között mely kóddal és elnevezéssel kell megjelennie az ingatlanügynöki tevékenységnek?
  Egyéni vállalkozóknál is a 6831 kezdetű kódszámok az elfogadhatóak, ez összhangban áll a TEÁOR szerinti nómenklaturával. Különbség van azonban a kódszámok utolsó két számjegyében. A következő szakmai kódok valamelyikének kell szerepelnie az egyéni vállalkozók tevékenységei körei között:
  683101 - lakóingatlan, földterület közvetítése
  683102 - ingatlan-értékbecslés
  683103 - egyéb ingatlan közvetítése